اثبات صلح‌آمیز بودن قیام امام مهدی؟عج؟ براساس روایات فتوحات (بررسی سه نظریه با روش تجمیع قرائن و جامع‌نگری فقهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

2 کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن و پژوهشگر مؤسسه آینده روشن

3 پژوهشگر و عضو گروه قرآن و حدیث مؤسسه آینده روشن

چکیده

در تحلیل قیام امام مهدی4 سه نظریه مطرح است؛ برخی اندیشمندان، قیام امام عصر4 را همراه با جنگ و خونریزی فراوان می‌دانند؛ گروهی نیز قیام حضرت را بدون هیچ‌گونه خونریزی ترسیم کرده‌اند؛ نظریه سوم قیام صلح‌آمیز با حد‌اقل خونریزی را صحیح می‌داند؛ این مقاله درصدد اثبات نظریه سوم است که قیام امام زمان4 را، جهانی، صلح‌آمیز و با کمترین خونریزی می‌داند. این مسئله را با روش‌های گوناگونی می‌توان بررسی کرد. در این تحقیق با روش بررسی و تحلیل روایات فتوحات امام مهدی4، مسئله اثبات خواهد شد. در این روش پس از تأسیس اصل، قرائن صلح‌آمیزبودن قیام مهدوی در روایات فتوحات، بررسی شده و دو نظریه مخالف، نقد می‌شود.
از بررسی روایات فتوحات قرائن متعددی بر صلح‌آمیز بودن قیام امام مهدی4 یافت شد. این قرائن عبارتند از: تصریح به صلح‌آمیزبودن، اقبال عمومی، ایمان‌آوردن اکثر مردم، همراهی شهرها و اقوام، فتح برخی شهرها بدون کشتار، تسلیم برخی دیگر از شهرها بدون گزارش کشتار، محدود بودن جنگ یا کشتار به مناطق و افراد اندک، زمان کوتاه درگیری‌ها و کشتار از ناحیه دشمن.

کلیدواژه‌ها