نقش انتظار و اندیشه مهدویت در اخلاق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

با توجه به پدیده پرشتاب جهانی‌شدن مفهوم «شهروند جهانی» با عبور از محدودیت‌ها و مرزهای سرزمینی و بهره‌گیری از هنجارها و ارزش‌های مشترک انسانی، ایجاد جهان‌شهری اخلاقی را نشانه رفته است. این معنا با جامعه مطلوب مورد نظر اسلام شباهت بسیاری دارد. خاصه آن‌که قرآن مجید سرنوشت نهایی بشریت را حاکمیت اهل ایمان و تقوا می‌داند و وراثت مستضعفین بر زمین را بشارت می‌دهد. بنابراین منتظرانِ مصلح کل را که با کلیدواژه «جامعه مهدوی» انگاره‌سازی شده است می‌توان شهروندانی دانست که تابعیت آنان نه به مرزهای جغرافیایی، بلکه به قلمرو ایمانی آنان مربوط می‌شود. بر این اساس انتظار فرج را به مثابه یک شهر، و منتظران را چونان شهروندانی منظور می‌کنیم که وظیفه‌ اصلی آنان تمهید مقدمات و تأمین شرایط لازم برای ظهور منجی عالم بشریت است. این جستار با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و با رویکرد کتابخانه‌ای اصلی‌ترین مؤلفه‌های اخلاق شهروندی را بر مبنای فرهنگ انتظار و اندیشه مهدویت واکاوی و تبیین می‌کند. از این پژوهش چنین برمی‌آید که علیرغم آن‌که شهروندی با مفاهیمی چون مدرنیته و سکولاریسم ملازمت دارد، لکن مؤلفه‌های اخلاق شهروندی در فرهنگ انتظار معنایی ژرف‌تر و گستره‌ای وسیع‌تر می‌یابد.

کلیدواژه‌ها