درآمدی بر معیارهای شناخت امام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح چهار حوزه و عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

امامت جایگاه بی‌بدیلی در میان آموزه‌های اسلامی دارد و از همین رو مسئله شناخت امام و معیارهایی که به کمک آن می‌توان به این شناخت رسید نیز مسئله‌ای مهم و قابل توجه خواهد بود اما پیش از ورود به بحث معیارها می‌توان با طرح پرسش‌های مقدماتی در این‌باره به تصویر روشن‌تری از ابعاد این مسئله دست یافت. پاسخ به پرسش‌های یاد شده می‌تواند بر آنچه از اهل‌بیت: در این‌باره رسیده پرتوافکنی کرده و ما را به فهم دقیق‌تری از فرمایشات آنان برساند. پرسش‌های یاد شده بدین قرارند:
چه کسی را و با چه ویژگی‌هایی را می‌خواهیم شناسایی کنیم؟ موقعیت‌های نیاز به شناخت امام چند گونه است؟ و مشکلات آن کدام است؟ نقش امام در شناخته شدن چیست؟ نقش نیاز و اضطرار مردم به امام در شناخت امام چیست؟ معیارهای شناخت امام برای چه کسانی می‌تواند راهگشا باشد؟ چه چیزهایی می‌توانند معیار شناخت امام باشند؟ آیا امام باید همه معیارهای مذکور در رَوایات را داشته باشد یا احراز برخی کافی است؟ کدام یک از معیارهای یاد شده در روایات مربوط به دوره حضورند و کدام مربوط به عصر غیبت؟

کلیدواژه‌ها