تبیین و بررسی کیفیت وضوح امر امام زمان؟عج؟ در هنگام ظهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

طبق احادیث متعدد وقتی امام عصر؟عج؟ ظهور می‌نمایند امر ایشان روشن‌تر از خورشید است، امر معانی متعددی دارد که معنای جامع آن امامت است. امر امام زمان؟عج؟ نیز نسبت به افراد متفاوت است برای کسانی است که طالب امامند و نسبت به ایشان احساس نیاز نمایند، امر امام و اهداف و مقاصد ایشان برای آنان از ابتدا و قبل از ظهور، روشن است اما نسبت به کسانی که به چنین نیازی نرسیده باشند به حسب درجات معرفت و رشد آنان، امر امام روشن می‌شود؛ نسبت به عده‌ای با دیدن علائم و حوادث خارق‌العاده، نسبت به عده‌ای با شواهد و قرائن و نسبت به عده‌ای دیگر این مقدار از ادله کفایت نمی‌کند بلکه با توجه به سنت الهی مبنی بر اتمام حجت بر تمام انسان‌ها، امام زمان؟عج؟ شروع به احتجاج می‌نماید و با اقامه شواهد، آوردن مواریث، معجزات، کتب انبیاء و نزول عیسی؟ع؟، امر امام بیش از پیش روشن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها