دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 7-246 
3. پیشینه‌شناسی و نقد ادعای نبوت سران بابیت و بهائیت

صفحه 49-78

محمّدعلی پرهیزگار؛ عزالدین رضانژاد؛ رحمان عشریه


6. نقش مهدویت در وحدت و همگرایی جهان اسلام

صفحه 133-156

حسین الهی‌نژاد؛ سیدحامد شاهرخی