نقش انتظار در تحقق امت واحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن

چکیده

موضوع انتظار در بحث مهدویت، یکی از مهم‌ترین گفتارهاست؛ چنان‌که حرکت به سوی تشکیل امت واحد اسلامی، از مهم‌ترین دغدغه‌های اولیای اسلام و اندیشمندان مسلمان به شمار می‌رود. این آرمان بزرگ می‌تواند با تکیه بر مشترکات اعتقادی و توجه و تمرکز بر آن‌ها تحقق یابد. در این نوشتار، نسبت میان انتظار دولت امام مهدی4 _ که موعود مسلمانان است‌ _ با امت واحده اسلامی و چگونگی تأثیر این عنصر بسیار مهم و اجتماعی در اجتماع بزرگ مسلمانان، بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها