نقد استناد بهائیان به آیات و روایات در اثبات مهدویت علی‌محمد شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته حوزه و دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه قم

2 استادیار دانشگاه معارف اسلامی قم.

چکیده

بشارت پیامبر، امام یا کتاب آسمانی پیشین، از جمله راه‌های اثبات نبوت است. از این‌رو سران تشکیلات بهائیت با کاربست آیات قرآن و روایات، در پی اثبات نبوت حسین‌علی نوری بودند؛ اما هیچ‌یک منابع اسلامی قابل انطباق با ادعای او نبود. بر این اساس، با استناد به آیات و روایات در پی تطبیق علی‌محمد شیرازی با مهدی موعودی برآمدند که در منابع اسلامی گزارش شده است و این‌گونه کوشیدند حسین‌علی نوری را من یظهره اللهی معرفی کنند که علی‌محمد شیرازی وعده ظهورش را داده بود.
این نوشتار با استناد به متون و پرده‌برداری از شیوه استناد بهائیان، در پی نقد و ابطال بهره‌گیری آنان از آیات قرآن و رویات در اثبات مهدویت علی‌محمد شیرازی است.

کلیدواژه‌ها