بررسی تطبیقی پیشگویی‌های آخرالزمان در اسلام، یهودیت و مسیحیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مسائل مهم و مورد توجه همه ادیان، آینده جهان است که از آن به آخرزمان تعبییر می‌شود. همه به آمدن یک منجی یا مصلحی معتقدند که خواهد آمد و جهان را از تاریکی، فقر، جهل و ظلم رهایی می‌بخشد و حکومت واحد جهانی را بر اساس مساوات و عدالت استوار می‌سازد. اما قبل از آمدن منجی، یکسری حوادثی رخ خواهد داد که نشانه‌ و زمینه‌ساز ظهور است که در هر یک از ادیان به برخی از این وقایع اشاره شده است. استخراج و بررسی این موارد، سبب شناخت بیشتر این رویدادها می‌شود و از سوی دیگر اتفاق نظر ادیان مختلف در مورد آخرزمان را نشان می‌دهد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی _ تحلیلی فراهم شده، تنها به بررسی و تطبیق پیشگویی‌های قبل از ظهور در ادیان ابراهیمی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فتنه‌ها و حوادثی که در هر سه دین یهودیت و مسیحیت _ با توجه به تغییراتی که در اصل کتاب تورات و انجیل صورت گرفته _ و اسلام، بدان اشاره شده، تقریبا ویژگی‌هایی همسان‌ دارد. این پیشگویی‌ها، به این نکته اشاره دارد که ظهور منجی آخرزمان چنان با اهمیت بوده است از همان ابتدا، در کتب آسمانی نوید ظهورش را داده‌اند. در میان این پیشگوئی‌ها و گمانه‌زنی‌ها، دین اسلام، شفاف ترین و گویاترین چشم انداز را از آخرالزمان به تصویر کشیده است.

کلیدواژه‌ها