مهدویت در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل بیانات و اندیشه­های مقام معظم رهبری (مدظله­العالی) به‌عنوان رهبر و الگوی جامعه اسلامی و متفکر جهان اسلام درزمینهٔ ظهور و مهدویت است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی به روش داده بنیاد که از نوع پژوهش­های استقرایی و اکتشافی است. ابزار جمع­آوری داده­ها، بیانات معظم له به تعداد 73 سخنرانی است که جمعاً به تعداد 175 زیر مقوله مرتبط با موضوع، استخراج و ثبت‌شده‌اند. این زیر مقوله­ها در جلسات کانونی با تعداد 12 نفر از خبرگان و صاحب­نظران مطرح و درنهایت تعداد 148 زیر مقوله استخراجی در قالب تعداد 10 مقوله و تعداد 6 مضمون دسته­بندی گردید. نتایج نشان داد که تشکیل حکومت مردمی ایران؛ آماده کردن زمینه­های ظهور به‌عنوان عوامل زمینه­ای؛ رابطه عاطفی، اهمیت و ارزش مسئله انتظار، الزامات انتظار حقیقی و الگوسازی موفق به‌عنوان عوامل علّی؛ اهداف و تبلیغات استعماری و استکباری به‌عنوان عوامل مداخله­ای؛ گفتمان سازی مهدوی به‌عنوان راهبرد و درنهایت رسیدن به تعالی فردی و تعالی اجتماعی در زمان ظهور امام زمان (عج) به‌عنوان پیامدهای آن است. توجه به همه عوامل ازجمله برنامه­ریزی برای اجرایی نمودن راهبردهای استخراجی می­تواند جهان اسلام را به سمت ظهور و تحقق عدالت جهانی سوق دهد.

کلیدواژه‌ها