دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، دی 1397، صفحه 7-278 
ارائه الگوی روش‌های اصلاح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی (بر مبنای فلسفه انتظار)

صفحه 165-188

سیدمحمد سیدکلان؛ عباس فنی اصل؛ توفیق حسن‌پور؛ ‌مهرداد رستمی


بررسی دانش و نگرش مهدوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396

صفحه 237-256

سید ضیاءالدین علیانسب؛ اکبر آقایانی چاووشی؛ حسین جلائی نوبری