دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1395، صفحه 7-256 
برهان لطف در امامت

صفحه 47-80

علی فتحی؛ علی‌صفر تیموری‌کیا