دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

بررسی کارایی روایات جریان یافتن سنت انبیای پیشین درباره امام مهدی(عج) در تحلیل علت غیبت

صفحه 7-26

سیدمسعود پورسیدآقایی؛ محمدتقی هادی‌زاده؛ حسین صدیقی


روش‌‌شناسی شیخ مفید در پاسخ به شبهات مهدویت

صفحه 27-50

اسدالله مصطفوی؛ نوروزعلی روحانی‌نژاد


تبیین معنای «استعجال در ظهور» براساس آیات و روایات

صفحه 105-124

حامد دژآباد؛ حامد ابراهیم زاده؛ مهدیه ملک نیا