دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1396، صفحه 7-358 

مقاله پژوهشی

1. توحیدگرایی؛ ره‌آورد دینی عصر ظهور

صفحه 7-34

رقیه موسی‌زاده؛ فتح‌الله نجارزادگان؛ علی‌ راد


2. اعتبارسنجی و طبقه‌بندی دلالی روایات رجعت معصومین بعد از امام زمان

صفحه 35-76

مهدی جعفرزاده؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدمسعود پورسیدآقایی


5. دستاوردهای مدیریتی حکومت امام مهدی

صفحه 145-172

رضا قزی؛ سید صمصام‌الدین قوامی


6. دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی

صفحه 173-204

صغرا ملاولی؛ عذرا جعفری موحد؛ فرح رامین


8. سنت‌پژوهی؛ رویکردی نوین به آینده‌پژوهی مهدویت

صفحه 255-284

علیرضا افضلی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ غلامرضا گودرزی